Dotacja na kapitał obrotowy dla Dipol Plastic Technology Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Data publikacji: 2020-09-17
News image


Spółka Dipol Plastic Technology sp. z o. o. realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla Dipol Plastic Technology Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością", który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COYID-19.

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 210 660.54 PLN.
Kwota dofinansowania projektu ze środków UE opiewa na 210 660.54 PLN.

Komunikat z dnia 15.04.2019

Data publikacji: 2019-04-15
News image

DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii wyciskania kolorowych elementów
politetrafluoroetylenu polegającej na zakupie maszyn i urządzeń w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt
na Innowacje technologiczne POIR”.

 

Projekt dotyczy wdrożenia nowej technologii w postaci produkcji zatyczki ochronnej zabezpieczającej profilowe otwory w czasie malowania elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza felg samochodowych, służące do osadzania w nich śrub łączących ze sobą te pomalowane elementy konstrukcyjne i felgi samochodu z ich piastami. Zatyczki te będą wykonane z kolorowego PTFE co jest innowacją na skalę światową.

Celem projektu jest: rozpoczęcie do końca 2019 r. produkcji nowych zatyczek ochronnych wykonanych z kolorowego PTFE i wdrożenie ich do sprzedaży.

Wdrożenie technologii objętej projektem nastąpi w wyniku uruchomienia produkcji nowych zatyczek w zakładzie produkcyjnym w Jasionce.

Rezultatem projektu będzie: zatyczka ochronna do felg aluminiowych wykonana z PTFE barwionego na wskroś.

Wartość projektu: 4 346 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 042 200,00 PLN

Komunikat z dnia 15.04.2019

Data publikacji: 2019-04-15
News image

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Informujemy, iż w dniu 31.03.2019 r. zakończyliśmy rzeczową realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich 

pt.: „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalność firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. o.o.”

w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

Numer umowy: POPW.01.02.00-18-0058/17-00 z dnia 11.12.2017 r.

 

Wartość projektu: 841 074,00 PLN

Wkład EFRR: 547 040,00  PLN

 

W wyniku zakończonych usług doradczych w zakresie:

uzyskania certyfikacji ISO 14001 oraz IATF 16949, tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych, innych dokumentów, uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych i wyjazdów na misje gospodarcze firma osiągnęła gotowość do wprowadzenia ofert na 4 rynki zagraniczne: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Meksyku i Francji. 

Po zakończonych usługach doradczych firma uzyskała certyfikaty ISO 14001, IATF 16949 .
oraz złożyła dokumenty do Urzędów Patentowych (Polska, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Meksyku i Francji).

 

Firma osiągnęła następujące rezultaty projektu:

  1. Wdrożenie 1 modelu biznesowego firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o. o.

  2. Dzięki działaniom w podjętym w projekcie, dotyczącym usług doradczych i wyjazdów na misje gospodarcze osiągnęła gotowość do wprowadzenia oferty na 4 rynkach zagranicznych.

  3. Dzięki działaniom w podjętym w projekcie, dotyczącym usług doradczych i wyjazdów na misje gospodarcze firma podjęła negocjacje handlowe z potencjalnymi kontrahentami na rynkach zagranicznych.

  4. Zakupienie, zrealizowanie usług doradczych w zakresie:

1) Doradztwo w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym

2) Doradztwo w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych

3) Doradztwo w zakresie tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowe rynki zagraniczne.

 5.    Podpisanie kontraktu handlowego zagranicznego  związane ze wzrostem zdolności sprzedaży.

 

Długoterminowym efektem projektu będzie:

1. Wzrost wielkości eksportu (produktów: talerze lakiernicze oraz

zatyczki z PTFE (teflon) stosowane w procesach lakierniczych felg aluminiowych).

2. Zwiększenie przychodów firmy dzięki wejściu na 4 nowych rynkach docelowych.

3. Pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych. 

4. Zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o. o.

Komunikat z dnia 15.03.2018

Data publikacji: 2018-03-15
News image

DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt.: „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalność firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. o.o.” w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 
Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
Numer umowy: POPW.01.02.00-18-0058/17-00 z dnia 11.12.2017 r.


Celem projektu jest: 
Poszerzenie zagranicznej działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o. poprzez przygotowanie oferty i sposobów wejścia na nowe rynki wyrobów z tworzyw sztucznych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Meksyku i Francji. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy na nowych rynkach zagranicznych.


Planowane efekty:

Firma DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o. o. dzięki działaniom w projekcie w zakresie internacjonalizacji dotyczących usług doradczych w zakresie: uzyskania certyfikacji ISO 14001 oraz IATF 16949, tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych, innych dokumentów, uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych i wyjazdów na misje gospodarcze osiągnie:

1. Wzrost wielkości eksportu (produktów: talerze lakiernicze oraz zatyczki z PTFE (teflon) stosowane w procesach lakierniczych felg aluminiowych).
2. Zwiększenie przychodów firmy dzięki wejściu na 4 nowych rynkach docelowych.
3. Pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych .
4. Zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o. o.

Wartość projektu: 841 074,00 PLN
Wkład EFRR: 547 040,00 PLN

Komunikat z dnia 17.01.2018

Data publikacji: 2018-01-17
News image

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego nr 2/POPW/2017 z dnia 05.01.2018 r. i wyborze wykonawcy w zakresie usług doradczych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017. r. nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00

Strona 1 z 21 2

Dołącz do nas! Sprawdź, kogo aktualnie szukamy do naszej fabryki.

DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: "Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalność firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SP. Z O.O." w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjolizacja MŚP. Numer umowy: POPW.01.02.00-18-0058/17-00 z dnia 11.12.2017 r. Szczegółowy opis projektu » Zamknij
Język / Language / Sprache:
  1. PL
  2. EN
  3. DE
  4. ES