Komunikat z dnia 19.03.2018

Data publikacji: 2018-03-19
News image

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego nr 3/POPW/2017 z dnia 02.03.2018 r.

i wyborze wykonawcy w zakresie usług doradczych w zakresie uzyskania przez Zamawiającego certyfikacji ISO 14001 oraz IATF 16949. Usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017 r., nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00.

 

 

Komunikat z dnia 15.03.2018

Data publikacji: 2018-03-15
News image

DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt.: „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalność firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. o.o.” w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 
Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
Numer umowy: POPW.01.02.00-18-0058/17-00 z dnia 11.12.2017 r.


Celem projektu jest: 
Poszerzenie zagranicznej działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o. poprzez przygotowanie oferty i sposobów wejścia na nowe rynki wyrobów z tworzyw sztucznych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Meksyku i Francji. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy na nowych rynkach zagranicznych.


Planowane efekty:

Firma DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o. o. dzięki działaniom w projekcie w zakresie internacjonalizacji dotyczących usług doradczych w zakresie: uzyskania certyfikacji ISO 14001 oraz IATF 16949, tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych, innych dokumentów, uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych i wyjazdów na misje gospodarcze osiągnie:

1. Wzrost wielkości eksportu (produktów: talerze lakiernicze oraz zatyczki z PTFE (teflon) stosowane w procesach lakierniczych felg aluminiowych).
2. Zwiększenie przychodów firmy dzięki wejściu na 4 nowych rynkach docelowych.
3. Pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych .
4. Zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o. o.

Wartość projektu: 841 074,00 PLN
Wkład EFRR: 547 040,00 PLN

Komunikat z dnia 2.03.2018

Data publikacji: 2018-03-02
News image

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, nr wniosku o dofinansowanie w POPW.01.02.00-18-0058/17, umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017. r. nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:

  • Usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu.

  • Doradztwo w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług doradczych dotyczących uzyskania przez Zamawiającego certyfikacji ISO 14001 oraz IATF 16949.

Komunikat z dnia 17.01.2018

Data publikacji: 2018-01-17
News image

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego nr 2/POPW/2017 z dnia 05.01.2018 r. i wyborze wykonawcy w zakresie usług doradczych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017. r. nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00

Komunikat z dnia 5.01.2018

Data publikacji: 2018-01-05
News image

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, nr wniosku o dofinansowanie w POPW.01.02.00-18-0058/17, umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017. r. nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:

 

Usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu.

Strona 1 z 21 2

Dołącz do nas! Sprawdź, kogo aktualnie szukamy do naszej fabryki.

DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: "Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalność firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SP. Z O.O." w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjolizacja MŚP. Numer umowy: POPW.01.02.00-18-0058/17-00 z dnia 11.12.2017 r. Szczegółowy opis projektu » Zamknij
Język / Language / Sprache:
  1. PL