Komunikat z dnia 5.01.2018

Data publikacji: 2018-01-05
News image

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, nr wniosku o dofinansowanie w POPW.01.02.00-18-0058/17, umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017. r. nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:

 

Usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu.

Komunikat z dnia 17.08.2017

Data publikacji: 2017-08-17
News image

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego nr 1/POPW/2017 z dnia 7.08.2017 r.
i wyborze wykonawcy w zakresie opracowanie MODELU BIZNESOWEGO ZWIĄZANEGO Z INTERNACJONALIZACJĄ DZIAŁALNOŚCI FIRMY DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:
  1. Informacja o wyborze wykonawcy.pdf (PDF)

Komunikat z dnia 11.08.2017

Data publikacji: 2017-08-11
News image

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 01/POPW/2017

Informujemy, że termin złożenia oferty na: Opracowanie MODELU BIZNESOWEGO ZWIĄZANEGO Z INTERNACJONALIZACJĄ DZIAŁALNOŚCI FIRMY DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o., został wydłużony do dnia 16.08.2017 r.

Dokumenty do pobrania:
  1. Sprostowanie (skan dokumentu).pdf (PDF)

Komunikat z dnia 7.08.2017

Data publikacji: 2017-08-07
News image

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę: DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SP. Z. O.O. o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:

Opracowanie MODELU BIZNESOWEGO ZWIĄZANEGO Z INTERNACJONALIZACJĄ DZIAŁALNOŚCI FIRMY DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o.

Strona 2 z 21 2

Dołącz do nas! Sprawdź, kogo aktualnie szukamy do naszej fabryki.

DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: "Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalność firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SP. Z O.O." w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjolizacja MŚP. Numer umowy: POPW.01.02.00-18-0058/17-00 z dnia 11.12.2017 r. Szczegółowy opis projektu » Zamknij
Język / Language / Sprache:
  1. PL
  2. EN
  3. DE
  4. ES