Projekty Unijne

19-03-2018
logo_dipol

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego nr 3/POPW/2017 z dnia 02.03.2018 r.  

i wyborze wykonawcy w zakresie usług doradczych w zakresie uzyskania przez Zamawiającego certyfikacji ISO 14001 oraz IATF 16949. Usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017 r., nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00.


DOKUMENTY DO POBRANIA:


1.pdfInformacja o wyborze wykonawcy_03.POPW.201802-03-2018
logo_dipol

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, nr wniosku o dofinansowanie w POPW.01.02.00-18-0058/17, umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017. r. nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na: 

Usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu.

Doradztwo w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług doradczych dotyczących uzyskania przez Zamawiającego certyfikacji ISO 14001 oraz IATF 16949. 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.pdf 1_Zapytanie ofertowe 03_POPW_2018_02.03.2018

2. word_1Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 03_POPW_2018 FORMULARZ OFERTOWY_02.03.2018

3. word_1Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego 03_POPW_2018 WYKAZ „DOŚWIADCZENIE”,  WYKAZ DORADCÓW_02.03.2018

4. word_1Załącznik nr 3 Zapytania ofertowego 03_POPW_2018 Oświadczenie Wykonawcy_02.03.2018


17-01-2018
unia1
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego nr 2/POPW/2017 z dnia 05.01.2018 r.  i wyborze wykonawcy w zakresie usług doradczych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017. r. nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. pdf Informacja o wyborze wykonawcy_02.POPW.201805-01-2018
unia1

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, nr wniosku o dofinansowanie w POPW.01.02.00-18-0058/17, umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017. r. nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na: 


Usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. pdf 1_Zapytanie ofertowe _05.01.2018

2. word_1 Załączniki nr 1 do Zapytania ofertowego_05.01.2018     FORMULARZ OFERTOWY_05.01.2018

3. word_1 Załączniki nr 2 do Zapytania ofertowego_05.01.2018     Oświadczenia Wykonawcy_05.01.2018

17-08-2017
unia1

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego nr 1/POPW/2017 z dnia 7.08.2017 r.  
i wyborze wykonawcy w zakresie opracowanie MODELU BIZNESOWEGO ZWIĄZANEGO Z INTERNACJONALIZACJĄ DZIAŁALNOŚCI FIRMY DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pobierz  pdf  : Informacja o wyborze wykonawcy


11-08-2017
unia1

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 01/POPW/2017

Informujemy, że termin złożenia oferty na: Opracowanie MODELU BIZNESOWEGO ZWIĄZANEGO Z INTERNACJONALIZACJĄ DZIAŁALNOŚCI FIRMY DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o., został wydłużony do dnia 16.08.2017 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pobierz  pdf  : Sprostowanie (skan dokumentu) 07-08-2017
unia1


Szanowni Państwo,

W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę: DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SP. Z. O.O. o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:


Opracowanie MODELU BIZNESOWEGO ZWIĄZANEGO Z INTERNACJONALIZACJĄ DZIAŁALNOŚCI FIRMY DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pobierz  pdf  : ZAPYTANIE OFERTOWE: 01/POPW/2017
Pobierz  pdf  : ZAŁĄCZNIKI NR 1-4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Pobierz  word_1  : ZAŁĄCZNIKI NR 1-4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Pobierz  pdf  : ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO_ wzór modelu biznesowego
22-12-2016

unijne

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: „Wykorzystanie wyników prac B+R kluczowych dla opracowania i wdrożenia innowacyjnego i chronionego produktu ZATYCZKA AMG/ZR1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy:  

ZAKUP NOWYCH MASZYN WTRYSKOWYCH DO TWORZYW SZTUCZNYCH:

1. Zakup maszyny wtryskowej do tworzyw sztucznych i sile zwarcia minimum 990 T (1 szt.)
2. Zakup maszyny wtryskowej do tworzyw sztucznych dwukomponentowej minimum 450 T (1 szt.)
3. Zakup maszyn wtryskowych do tworzyw sztucznych o sile zwarcia minimum 150 T (2 szt.)

Firma nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. W celuzapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności - zamówienia o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 50 000,00 PLN.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pobierz  pdf  :Informacja o wyborze oferty
Pobierz  pdf  : Streszczenie ofert maszyny wtryskowe 18-11-2016
unijne

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: „Wykorzystanie wyników prac B+R kluczowych dla opracowania i wdrożenia innowacyjnego i chronionego produktu ZATYCZKA AMG/ZR1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.


DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: ZAKUP  MIKROSKOPU  POMIAROWEGO

Firma nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności - zamówienia  o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 50 000,00  PLN.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pobierz  pdf  : Informacja o wyborze oferty.18.11.2016

Pobierz  pdf  : Streszczenie ofert_mikroskop.18.11.201614-11-2016
unijne

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu: „Wykorzystanie wyników prac B+R kluczowych dla opracowania i wdrożenia innowacyjnego i chronionego produktu ZATYCZKA AMG/ZR1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dostawę:
ZAKUP  NOWYCH  MASZYN  WTRYSKOWYCH  DO  TWORZYW  SZTUCZNYCH:
1. Zakup maszyny wtryskowej do tworzyw sztucznych i sile zwarcia minimum   990 T (1 szt.)
2. Zakup maszyny wtryskowej do tworzyw sztucznych dwukomponentowej minimum 450 T (1 szt.)
3. Zakup maszyn wtryskowych do tworzyw sztucznych o sile zwarcia minimum   150 T (2 szt.)


DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o. realizując niniejsze postępowania nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności - zamówienia  o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 50 000,00  PLN.

DOKUMENTY DO POBRANIA:02-11-2016
unijne

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: „Wykorzystanie wyników prac B+R kluczowych dla opracowania i wdrożenia innowacyjnego i chronionego produktu ZATYCZKA AMG/ZR1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dostawę: 
ZAKUP  MIKROSKOPU  POMIAROWEGO

DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o. realizując niniejsze postępowania nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności - zamówienia  o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 50 000,00  PLN.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pobierz  pdf  : ZAPYTANIE OFERTOWE: I/RPO/M/11/2016.

Pobierz  pdf  : Wzór Formularza oferty cenowej

Pobierz  pdf  :Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
 21-04-2016
unijne

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: „Wykorzystanie wyników prac B+R kluczowych dla opracowania i wdrożenia innowacyjnego i chronionego produktu ZATYCZKA AMG/ZR1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: DOSTAWA  NOWEJ  TOKARKI  NUMERYCZNEJ  CNC  Z  NARZĘDZIAMI PĘDNYMI

Firma nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności - zamówienia  o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 50 000,00  PLN.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pobierz  pdf  :   Informacje o wyborze oferty

Pobierz  pdf  :   Streszczenie ofert 12-04-2016
uniadipol

Projekt pn. "Wykorzystanie wyników prac B+R kluczowych dla opracowania i wdrożenia innowacyjnegoi chronionego produktu Zatyczki AMG/ZR1"

Cel projektu: 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności, usprawnienie działania oraz rozwój firmy DIPOL Plastic Technology poprzez wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu, dzięki wyposażeniu parku maszynowego w nowoczesne urządzenia, zapewniające najwyższą jakość i funkcjonalność oferowanego produktu. 

Wartość projektu ogółem:  3 772 164,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 146 760,00 PLN

Opis projektu:

Projekt polegał będzie na inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (zakup maszyn i urządzeń) związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzanie innowacyjnego produktu dotychczas nieprodukowanego w Firmie DIPOL Plastic Technology. Uzyskacie nowatorskiego produktu o wygórowanych parametrach możliwe będzie poprzez zastosowanie autorskiego rozwiązania Firmy przy wykorzystaniu zakupionych w ramach projektu nowoczesnych urządzeń produkcyjnych. Dzięki projektowi osiągnięte zostaną elementy innowacyjności tj. produktowa oraz innowacja w zakresie wyników prac B+R do realizacji produktu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pobierz word_1 :    Wzór Formularza oferty cenowej

Pobierz  pdf  :  Zapytanie ofertowe21-05-2015

unia

Tytuł projektu: „Rozwój  DIPOL Plastic Technology poprzez zakup i instalacje innowacyjnych urządzeń do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych”

Informujemy o zakończeniu realizacji Projektu dofinansowanego z EFRR oraz budżetu państwa pn. „Rozwój  DIPOL Plastic Technology poprzez zakup i instalacje innowacyjnych urządzeń do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych.”

Projekt polegał na zakupie nowych wysokowydajnych wtryskarek wyposażonych w innowacyjne rozwiązania dotyczące technologii nowej i stosowanej w skali świata poniżej trzech lat.

Zakup wtryskarek uzupełnił  i jednocześnie rozszerzył możliwości dotychczasowego parku maszynowego oraz  zapewnia stabilizacje parametrów technologicznych na najwyższym dostępnym poziomie poprawiając przy tym bardzo znacznie jakość wyrobów. 


Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej oraz rozwój przedsiębiorstwa DIPOL Plastic Technology na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wprowadzone innowacje przełożą sie bezpośrednio na zwiększanie przychodów z prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz wpłyną na rozwój i usprawnienie działania przedsiębiorstwa, a w sposób pośredni przełożą sie na rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu.

Projekt polega na wzmocnieniu i rozbudowie potencjału produkcyjnego firmy pozwalającym na zaspokojenie rosnących potrzeb aktualnych klientów oraz pozyskanie nowych klientów.

Wartość projektu ogółem: 1 2 67 823,56  PLN

Wartość dofinansowania: 493 798,65 PL

Opis projektu

Realizacja niniejszej inwestycji polega na zakupie nowych wysokowydajnych wtryskarek wyposażonych w innowacyjne rozwiązania dotyczące technologii nowej i stosowanej w skali świata poniżej trzech lat mającej bezpośrednie przełożenie na jakość wyrobów z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów jednostkowych. Zakup nowych wtryskarek, które po pierwsze uzupełnią i jednocześnie rozszerzą możliwości dotychczasowego parku maszynowego i po drugie zapewnią stabilizacje parametrów technologicznych na najwyższym dostępnym poziomie poprawiając przy tym bardzo znacznie jakość wyrobów. Inwestycja pozwoli na zakup wysokowydajnych wtryskarek, zapewniających doskonałą jakość produktów po konkurencyjnych cenach. Realizacja inwestycji spowoduje utworzenie, co najmniej czterech nowych miejsc pracy przyczyniając sie do wzrostu umiejętności, kompetencji i wiedzy, spowoduje ewaluowanie pracowników w kierunku społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Pracownicy spółki dzięki pracy przy obsłudze nowoczesnych maszyn produkcyjnych wykorzystujących sterujące procesem oprogramowanie komputerowe zdobędą nowa wiedze i umiejętności poznane na rynku pracy.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.


Pobierz pdf : Zapytanie ofertowe 1/PUE/01/2014 Dostawa trzech wtryskarek do tworzyw sztucznych Dotyczy projektu numer:  WND-RPPK.01.01.00-18-372/13

Pobierz  pdf word_1 : Wzór oferty   Załącznik nr: 1 FORMULARZ OFERTY dla DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/PUE/01/2014 z dnia 11.07.2014r.

unia

Tytuł projektu:
Rozwój DIPOL Plastic Technology poprzez zakup i instalacje innowacyjnych urządzeń do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych

Cel projektu
Głównym celem projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej oraz rozwój przedsiębiorstwa DIPOL Plastic Technology na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wprowadzone innowacje przełożą sie bezpośrednio na zwiększanie przychodów z prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz wpłyną na rozwój i usprawnienie działania przedsiębiorstwa, a w sposób pośredni przełożą sie na rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu. Projekt polega na wzmocnieniu i rozbudowie potencjału produkcyjnego firmy pozwalającym na zaspokojenie rosnących potrzeb aktualnych klientów oraz pozyskanie nowych klientów.

Wartość projektu ogółem: 1 281 660,00 PLN
Wartość dofinansowania: 499 900,00 PL

Opis projektu

Realizacja niniejszej inwestycji polega na zakupie nowych wysokowydajnych wtryskarek wyposażonych w innowacyjne rozwiązania dotyczące technologii nowej i stosowanej w skali świata poniżej trzech lat mającej bezpośrednie przełożenie na jakość wyrobów z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów jednostkowych. Zakup nowych wtryskarek, które po pierwsze uzupełnią i jednocześnie rozszerzą możliwości dotychczasowego parku maszynowego i po drugie zapewnią stabilizacje parametrów technologicznych na najwyższym dostępnym poziomie poprawiając przy tym bardzo znacznie jakość wyrobów. Inwestycja pozwoli na zakup wysokowydajnych wtryskarek, zapewniających doskonałą jakość produktów po konkurencyjnych cenach. Realizacja inwestycji spowoduje utworzenie, co najmniej czterech nowych miejsc pracy przyczyniając sie do wzrostu umiejętności, kompetencji i wiedzy, spowoduje ewaluowanie pracowników w kierunku społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Pracownicy spółki dzięki pracy przy obsłudze nowoczesnych maszyn produkcyjnych wykorzystujących sterujące procesem oprogramowanie komputerowe zdobędą nowa wiedze i umiejętności poznane na rynku pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 
oraz z budżetu Państwa


Tel.:   +48 17 78 50 576
Fax:  +48 17 77 88 429

office@plastictechnology.pl
© 2012 plastictechnology.pl
realizacja: pulawski.eu