Projekty Unijne

loga_projekt_ue
DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt.: „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalność firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. o.o.” w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
Numer umowy: POPW.01.02.00-18-0058/17-00 z dnia 11.12.2017 r.

Celem projektu jest: 
Poszerzenie zagranicznej działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o. poprzez przygotowanie oferty i sposobów wejścia na nowe rynki wyrobów z tworzyw sztucznych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Meksyku i Francji. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy na nowych rynkach zagranicznych.

Planowane efekty: 

Firma DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o. o. dzięki działaniom w projekcie w zakresie internacjonalizacji dotyczących usług doradczych w zakresie: uzyskania certyfikacji ISO 14001 oraz IATF 16949, tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych, innych dokumentów, uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych i wyjazdów na misje gospodarcze osiągnie:

1. Wzrost wielkości eksportu (produktów: talerze lakiernicze oraz zatyczki z PTFE (teflon) stosowane w procesach lakierniczych felg aluminiowych).
2. Zwiększenie przychodów firmy dzięki wejściu na 4 nowych rynkach docelowych.
3. Pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych .
4. Zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o. o.

Wartość projektu: 841 074,00 PLN
Wkład EFRR: 547 040,00  PLN
19-03-2018
logo_dipol

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego nr 3/POPW/2017 z dnia 02.03.2018 r.  

i wyborze wykonawcy w zakresie usług doradczych w zakresie uzyskania przez Zamawiającego certyfikacji ISO 14001 oraz IATF 16949. Usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017 r., nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00.


DOKUMENTY DO POBRANIA:


1.pdfInformacja o wyborze wykonawcy_03.POPW.201802-03-2018
logo_dipol

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, nr wniosku o dofinansowanie w POPW.01.02.00-18-0058/17, umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017. r. nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na: 

Usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu.

Doradztwo w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług doradczych dotyczących uzyskania przez Zamawiającego certyfikacji ISO 14001 oraz IATF 16949. 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.pdf 1_Zapytanie ofertowe 03_POPW_2018_02.03.2018

2. word_1Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 03_POPW_2018 FORMULARZ OFERTOWY_02.03.2018

3. word_1Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego 03_POPW_2018 WYKAZ „DOŚWIADCZENIE”,  WYKAZ DORADCÓW_02.03.2018

4. word_1Załącznik nr 3 Zapytania ofertowego 03_POPW_2018 Oświadczenie Wykonawcy_02.03.2018


17-01-2018
unia1
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego nr 2/POPW/2017 z dnia 05.01.2018 r.  i wyborze wykonawcy w zakresie usług doradczych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017. r. nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. pdf Informacja o wyborze wykonawcy_02.POPW.201805-01-2018
unia1

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, nr wniosku o dofinansowanie w POPW.01.02.00-18-0058/17, umowa o dofinansowanie z dnia 11.12.2017. r. nr POPW.01.02.00-18-0058/17-00, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na: 


Usługi doradcze związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności na potrzeby realizacji projektu.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. pdf 1_Zapytanie ofertowe _05.01.2018

2. word_1 Załączniki nr 1 do Zapytania ofertowego_05.01.2018     FORMULARZ OFERTOWY_05.01.2018

3. word_1 Załączniki nr 2 do Zapytania ofertowego_05.01.2018     Oświadczenia Wykonawcy_05.01.2018

17-08-2017
unia1

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego nr 1/POPW/2017 z dnia 7.08.2017 r.  
i wyborze wykonawcy w zakresie opracowanie MODELU BIZNESOWEGO ZWIĄZANEGO Z INTERNACJONALIZACJĄ DZIAŁALNOŚCI FIRMY DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pobierz  pdf  : Informacja o wyborze wykonawcy


11-08-2017
unia1

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 01/POPW/2017

Informujemy, że termin złożenia oferty na: Opracowanie MODELU BIZNESOWEGO ZWIĄZANEGO Z INTERNACJONALIZACJĄ DZIAŁALNOŚCI FIRMY DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o., został wydłużony do dnia 16.08.2017 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pobierz  pdf  : Sprostowanie (skan dokumentu) 07-08-2017
unia1


Szanowni Państwo,

W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę: DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SP. Z. O.O. o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:


Opracowanie MODELU BIZNESOWEGO ZWIĄZANEGO Z INTERNACJONALIZACJĄ DZIAŁALNOŚCI FIRMY DIPOL Plastic Technology Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pobierz  pdf  : ZAPYTANIE OFERTOWE: 01/POPW/2017
Pobierz  pdf  : ZAŁĄCZNIKI NR 1-4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Pobierz  word_1  : ZAŁĄCZNIKI NR 1-4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Pobierz  pdf  : ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO_ wzór modelu biznesowegoARCHIWUM

Tel.:   +48 17 78 50 576
Fax:  +48 17 77 88 429

office@plastictechnology.pl
© 2012 plastictechnology.pl
realizacja: pulawski.eu