Komunikat odnośnie podejrzanych wiadomości e-mail / Information about suspicious emails from our company

Szanowni Państwo,

Informujemy, że firma Dipol Plastic Technology Sp. z o.o. stała się przedmiotem bezprawnego ataku hakerskiego, które może być szkodliwe dla odbiorców poczty mailowej, wskazującej naszą firmę jako nadawcę wiadomości.

Przestrzegamy przed próbą oszustwa, zainfekowania Państwa systemów informatycznych lub zainstalowania szkodliwego oprogramowania. Prosimy o ostrożność i niezwłoczne usuwanie podejrzanych wiadomości.


Dear All,

We would like to inform you that company Dipol Plastic Technology Sp. z o.o. became an object of unlawful act hacking attack, which can be harmful for recipients of mailbox showing our company as a message senders.

We kindly adhere you before infections of your IT systems or installing malware. We kindly ask you for precaution and immediate remove of suspected files and messages.

Język / Language / Sprache:
  1. Język polski
  2. Język angielski
  3. Język niemiecki