Zmiana danych Spółki

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Dipol Plastic Technology z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Torowej 5, 35-205 Rzeszów. Spółka ta pow

Oznacza to, że od wskazanego dnia stroną stosunków umownych z Państwem jest:

Dipol Plastic Technology Sp. z o.o.

ul. Torowa 5

35-205 Rzeszów

NIP 517-03-23-791

REGON 180581158

Zaznaczamy, iż dokonane przekształcenie nie wpływa na treść zawartych umów, zamówień, zleceń itp. W związku z powyższym prosimy o wystawianie faktur i innej dokumentacji związanej ze współpracą jak również adresowanie korespondencji na Dipol Plastic Technology Sp. z o.o.

Z poważaniem,

Sebastian Czarnik

Prezes Zarządu

Tel.:   +48 17 78 50 576
Fax:  +48 17 77 88 429

office@plastictechnology.pl
© 2012 plastictechnology.pl
realizacja: pulawski.eu